WAPRO Mag - Sprzedaż i Magazyn

Program WAPRO Mag przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

cena netto od 290   cena brutto od 356,70     30%  Rabatu dla nowo powstałych firm

 

Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe.  

Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). 

Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WAPRO Mag jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2003/ Windows Server 2008 maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych. 

WAPRO Mag - program do faktur, program magazynowy a może program do zarządzania sprzedażą?

Program WAPRO Mag jest centralnym elementem oprogramowania dla małych i średnich firm produkowanego przez Asseco WAPRO. Projekt podziału funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi aplikacjami systemu wymaga, aby program WAPRO Mag w pełni obsługiwał wszystkie operacje związane z działalnością handlową firm. W związku z tym składa się z kilku modułów, które często w podobnych systemach innych producentów wydzielone są w oddzielnych jednostkach produktowych.

WAPRO Mag składa się trzech podstawowych modułów:

 • modułu zarządzania magazynem – moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.
 • modułu zarządzania sprzedażą - moduł przeznaczony jest do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki) poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy.
  Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony jest w wiele mechanizmów automatyzujących pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót. Fakturowanie czy wystawianie innych dokumentów sprzedaży może zostać do maksimum zautomatyzowane przy zastosowaniuurządzeń współpracujących z WAPRO Mag (PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS) oraz przez mechanizmy samego programu jak na przykład automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami, cennikami czy też np. mechanizmu seryjnego wystawiania faktur. Program wyposażony jest w moduł sprzedaży detalicznej automatyzujący i upraszający pracę punktów sprzedaży detalicznej.
 • moduł finansowy - w skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.

Jak widać program WAPRO Mag stanowi kompletną aplikację obejmującą swoim obszarem działania wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność programu o obsługę tzw. sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej abStore, która jest w pełni zintegrowana z WAPRO Mag  oraz z zewnętrznymi usługami np. portalem aukcyjnym allegro. Więcej informacji znajdziesz na stronie produktu www.abstore.pl.

WAPRO Mag jest dostępny w czterech wariantach:

 • wariant START - przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów, wyrobów (wystawianie dokumentów sprzedaży) w małym sklepie czy kiosku. W takich przypadkach cenioną zaletą programu jest pełna automatyzacja sprzedaży (połączenie zarządzania magazynem z obsługą procesu sprzedaży). Jest to istotna cecha programu ponieważ w firmach tego typu większość operacji wykonuje jedna osoba, która często jest magazynierem, sprzedawcą, kasjerem a czasem także właścicielem firmy.
 • wariant BIZNES - przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej. W tego typu firmach, o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej, od wariantu BIZNES istotne stają się dla firm użytkujących program WAPRO Magmoduły zarządzania sprzedażą. Na przykład możliwość ustalania „polityki cenowej” firmy, cenników, akcji promocyjnych np. przez osoby kierujące Działem Sprzedaży, która następnie jest automatycznie realizowana i kontrolowana przez program w momencie wystawiania faktury czy innego dokumentu sprzedaży.
 • wariant PRESTIŻ - przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju. Wariant PRESTIŻ wspiera obsługę wewnątrz unijnego oraz poza unijnego obrotu towarowego. Wariant PRESTIŻ jest kolejnym rozszerzeniem funkcjonalnym programu. Przewidziany jest dla najbardziej wymagających odbiorców systemu, poza wieloma rozszerzeniami funkcjonalnymi posiada większe możliwości kontroli i analizy rentowności. Wariant ten posiada także Moduł Akcyzowy do obrotu wyrobów węglowych, pozwalający automatycznie tworzyć Dokumenty Dostawy oraz deklarację AKC-WW.
 • wariant PRESTIŻ PLUS – posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Wariant PRESTIŻ PLUS umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.
  Moduł tabel dodatkowych ma umożliwić rozszerzenie zakresu domyślnie przechowywanych danych / informacji przez standardową wersję programu, o specyficzne dane. Moduł gniazd rozszerzeń umożliwia modyfikowanie programowe standardowych operacji dostarczanych w programie, dodawanie własnych procedur a także tworzenie całych funkcjonalnych modułów.
  Dodatkowo wariant ten umożliwia wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów raportowania w technologii SQL Server Reporting Services.

Więcej szczegółów dotyczących różnic znajduje się w tabelarycznym wykazie różnic pomiędzy wariantami .

Współpraca ze sklepem internetowym abStore

Program WAPRO Mag pozwala na pełną integrację z platformą e-commerce abstore już w wariancie START. Współpraca pozwala przesyłać dane z WAPRO Maga do sklepu oraz w odwrotnym kierunku. Platforma e-commerce abstore dostosowana jest także do współpracy z zewnętrznymi platformami takimi jak porównywarki cenowe czy platforma aukcyjna Allegro.

Dzięki dwukierunkowej wymianie danych użytkownik może z poziomu sklepu abStore wystawiać aukcje allegro oraz tworzyć ich szablony jak również zakończone aukcje pojawią się w sklepie jako zamówienia klientów a w konsekwencji jako zamówienia w WAPRO Mag.

Program dla każdej firmy

Różnice miedzy wariantami programu WAPRO Mag są na tyle duże, że program ten wykorzystują z powodzeniem zarówno małe jednoosobowe firmy jak i duże firmy z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) posiadające wiele oddziałów, filii czy też punktów sprzedaży detalicznej. 

W małych i średnich firmach program WAPRO Mag (w wariantach BIZNES i PRESTIŻ) postrzegany jest jako program magazynowy lub jako program do zarządzania sprzedażą natomiast w mikroprzedsiębiorstwach wykorzystywane są najczęściej jego podstawowe funkcje i w związku z tym postrzegany jest jako program do faktur lub innymi słowy program do fakturowania (czasem z dopiskiem „z magazynem”). 
Jest to duże uproszczenie, które dewaluuje pełne możliwości tego wariantu podkreślając jedynie jego najczęściej wykorzystywaną w codziennej działalności funkcję wystawiania faktur (obsługa magazynu odbywa się automatycznie w tle).

W rzeczywistości program WAPRO Mag pełni wszystkie te funkcje, przeznaczony jest zarówno do zarządzania sprzedażą jak i magazynami w firmach o różnych profilach prowadzonej działalności od handlowych poprzez handlowo – usługowe do produkcyjnych.

Jest to jedna, spójna aplikacją, której celem jest wspieranie użytkowników we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności handlowej. Jego wszechstronność powoduje, że może wspierać działalność firm tak różniących się wielkością i obszarem działania.

WAPRO Mag jako element systemu do zarządzania firmą

Asseco WAPRO jest producentem oprogramowania dla firm często określanego również jako systemy do zarządzania firmami. Dla różnych firm, różnej wielkości wymagania od takiego systemu są różne.

Rozbudowując zestaw o na przykład odpowiedni program finansowo księgowy:

 • WAPRO Fakir – w przypadku firm prowadzących księgowość w formie pełnej księgowości (tzw. księgi handlowe) lub
 • WAPRO Kaper - w przypadku firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów (KPiR)

powstanie najprostszy system do zarządzania firmą, spełniający wymagania najmniejszych firm, o prostej strukturze organizacyjnej.

Dodając kolejne komponenty spośród produktów oferowanych przez Asseco WAPRO oraz wybierając odpowiedni wariant programów (linię produktową), system taki będzie w stanie spełnić wymagania także znacznie większych i rozbudowanych organizacyjnie firm. Więcej szczegółów na temat dla kogo dedykowane jest oprogramowanie dla firm Asseco WAPRO znajduje się w Strefie użytkownika w portalu www.wapro.pl/wapro.

Znajdują Państwo tam również sugerowane zestawy produktów dla firm różnej wielkości, dla:

 • mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy mające status jednoosobowej działalności gospodarczej oraz małe rodzinne przedsiębiorstwa.
 • małe firmy - posiadające od kilku do kilkunastu stanowisk pracy i zatrudniające kilkunastu pracowników.
 • średnie przedsiębiorstwa - w tym firmy posiadające oddziały, filie czy osobne punkty sprzedaży oraz złożoną strukturę organizacyjną.

Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag - porównanie wariantów

Moduł Opis różnic PRESTIŻ
PLUS
PRESTIŻ BIZNES START
Sklep internetowy
  Integracja z platformą e-commerce
  Ilość sklepów nieograniczona nieograniczona nieograniczona 1 sklep
iBusiness WAPRO
  Integracja z platformą iBusiness WAPRO
Usługa SMS
  Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów
  Wysyłanie SMS dla zaznaczonych rozrachunków
  Wysyłanie SMS dla zaznaczonych zamówień
  Automatyczne wysyłanie SMS przy zmianie statusu zamówienia
  Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów przypisanych do zadania CrM
  Wysyłanie SMS ze śledzeniem adresu URL oraz sprawdzeniem konwersji kliknięć
Ogólne
  Możliwość pracy w sieci
(tylko na lokalnym serwerze jedna baza danych)
  Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online
  Konfiguracja czcionek na listach dokumentów dla użytkownika
  Wbudowany klient poczty – e-Poczta Asseco WAPRO
  Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie
  Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej w module e-Dokumenty
  Możliwość zapisywania filtrów użytkownika
  Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP
  Automatyczne pobieranie kursów walut z ECB
  Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach
  Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania
  Zapisywanie logo do wydruków w bazie programu
Magazyny
  Liczba magazynów i oddziałów nieograniczona nieograniczona nieograniczona 1
  Możliwość prowadzenia wielu firm w programie
  Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu
  Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty
  Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu
  Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu
  Przesunięcie międzymagazynowe
  Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie
  Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach
  Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach
Dokumenty handlowe
  Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)
  Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej
  Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)
  Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów
  Możliwość blokowania dokumentów przed edycją
  Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy
  Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów
  Faktury uproszczone
  Faktury RR
  Faktury zaliczkowe
  Faktura zaliczkowa krajowa w walucie
  Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie
  Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej.
  Faktury krajowe w walucie
  Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie
  Faktury marża
  Paragon marża
  Faktura nieobrotowa
  Faktura ProForma
  Faktury MP – Metoda kasowa
  Faktura - MP
  Obsługa wielu momentów podatkowych VAT
  Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
  Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat
  Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML
Dokumenty
  Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych
  Dokumenty dostawy na wyroby węglowe
  Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW
  Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych
  Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych
  Zestawienie zużytych wyrobów węglowych
  Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy
  Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży
  Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych
  Dokumenty SAD i praca w innych walutach
  Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie
  Dokumenty PZ odłożone w czasie
  Eksport/ import dokumentów między oddziałami
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)

(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)

(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
  Definiowalne klasyfikacje dokumentów
  Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE)
  Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów
  Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie
  Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia
  Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie)
  Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku
  Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej
  Powielanie wystawionych dokumentów
  Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów
  Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
Asortyment
  Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych
  Powielanie asortymentu
  Obsługa numerów serii i dat ważności
  Obsługa kodów egzemplarzowych
  Import artykułów z pliku CSV
  Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT
  Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)
  Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów
  Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów
  Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel
  Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa
  Definiowanie cen promocyjnych
  Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru
  Możliwość blokowania rabatowania pozycji
  Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment
  Eksport do MS Excel
  Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach
  Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat
  Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych
  Protokoły przecen
  Analiza historii przychodów i rozchodów towarów
  Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów
  Analiza płynności towarów
  Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy
  Definiowanie zamienników
  Definiowanie sprzedaży wiązanej
  Obrót opakowań zwrotnych
  Okno szybkiego podglądu szczegółów
  Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności
  Personalizacja konfiguracji kolumn
  Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej
  Opcja planowane dostawy i planowane odbiory
  Wydruk etykiet towarowych
Kontrahenci
  Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje
  Weryfikacja unijnego numeru NIP kontrahenta w systemie VIES  
  Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów
  Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych
  Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów
  Możliwość stosowania cenników indywidualnych
  Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT
  Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów
  Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów
  Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami
  Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów
  Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie
  Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych
  Program lojalnościowy
  Okno szybkiego podglądu szczegółów
  Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów
  Personalizacja konfiguracji kolumn
  Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży
  Wydruk etykiet adresowych
CRM
  CrM (uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)
  Funkcja kalendarza prezentująca zadania
  Kalendarze zadań w stylu Outlook Office
  Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu
  Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu
  Powielanie zadań
  Tabele dodatkowe dla zadań CrM
  Pola dodatkowe do zadań CrM
Rozrachunki
  Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza
Dokumenty finansowe
  Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych
  Definiowanie własnych form płatności
  Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów
  Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO
  Współpraca z systemami finansowo-księgowymi WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
  Współpraca z systemem WAPRO Analizy
  Możliwość publikacji analiz jako natywne raporty programów w WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir
Zamówienia
  Zamówienia
  Możliwość zmiany statusów zamówień
  Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
  Możliwość definiowania własnych statusów zamówień
  Historia zmian statusów zamówienia
  Analiza zamówień i rezerwacji
  Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców
  Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy
  Zamówienia walutowe
  Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy
  Oferta imienna
  Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy
  Definiowanie adresów dostawy dla zamówień
  Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
  Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)
  Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty
  Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
  Eksport/import zamówień do pliku TXT
  Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT
  Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów
  Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami
Kompletacja produktów
  Moduł kompletacji produktów
  Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki
  Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu
  Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie
  Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami
  Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw
  Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych
  Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników
  Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne)
  Zestawienie występowanie składnika w produktach
  Kojarzenie zlecenia produkcyjnego z kontrahentem
  Kojarzenie zlecenia produkcyjnego z zamówieniem
Raporty i zestawienia
  Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystal Reports
  Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Reporting Services
  Kreator zestawień
(z możliwością zapisu do 3 zestawień)
  Elastyczne metody filtrowania do generowania zestawień
  Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF
  Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT i wielu innych formatów
  Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników
  Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione
  Dodatkowa konfiguracja raportów wbudowanych
  Możliwość wskazania pliku z logo firmy do umieszczenia na wydrukach
Użytkownicy i uprawnienia
  Liczba użytkowników dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) 1
  Możliwość nadawania uprawnień dla grup
  Definiowanie uprawnień warunkowych dla poszczególnych magazynów lub operacji
  Blokowanie oglądania cen zakupu
  Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi
  Analiza aktywności użytkowników
Urządzenia zewnętrzne
  Współpraca z kolektorami danych
  Współpraca z wagami elektronicznymi
  Współpraca z kasami fiskalnymi
  Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych
  Współpraca z drukarkami etykietującymi
Dodatkowe rozszerzenia
  Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe)
  Tabele dodatkowe - tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports
  Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów
  Gniazda rozszerzeń - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonalności (również wykorzystujących tabele dodatkowe)
  Definiowanie pól dodatkowych (10) w różnych miejscach w programie
  Definiowanie słowników dodatkowych dla pól dodatkowych
  Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów
  Możliwość wywoływania kartotek systemowych w gniazdach rozszerzeń
Inne
  Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu
  Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym
  Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem
  Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych