WAPRO Kaper - Księga Podatkowa

WAPRO Kaper jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży prowadzenia uproszczonych płac, ewidencji środków trwałych i rozliczenia samochodów. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci może być z powodzeniem używany również przez biura rachunkowe. 

cena netto od 290   cena brutto od 356,70     30%  Rabatu dla nowo powstałych firm

 

Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

WAPRO Kaper zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. W zależności od wariantu program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

WAPRO Kaper jest wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą XP,VISTA Windows 7 i Windows 8 maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych. Pogram dostępny również jako usługa na platformie WAPRO online i rozliczany w modelu SaaS (Software as a Service)

Księgowość pod kontrolą

Program WAPRO Kaper jest aplikacją, która znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych, jak też w małych rodzinnych firmach. Program został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą - nie znając szczegółowo przepisów podatkowych - mogli samodzielnie prowadzić dokumentację księgową.

Po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca z programem wymaga wprowadzania jedynie podstawowych danych, pozostałe operacje związane np. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych czy wprowadzaniem zapisów do rejestrów VAT realizowane są automatycznie. Automatyzacja ta oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

WAPRO Kaper jest w pełni dostosowany do obowiązującego prawa. Jest na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu częściowo zwalnia użytkownika z obowiązku stałego śledzenia zmian przepisów. Program umożliwia obsługę wielu podmiotów gospodarczych co sprawia, że jest z powodzeniem wykorzystywany przez biura rachunkowe.

Bogata funkcjonalność

WAPRO Kaper łączy w sobie cechy wielu specjalistycznych programów obsługując jednocześnie obszary działalności związane z księgowością, środkami trwałymi, jak też z płacami i umowami cywilnoprawnymi - wszystko zostało zoptymalizowane kątem małych przedsiębiorstw.

Program został wzbogacony również o gotowe, automatycznie wypełniane formularze deklaracji podatkowych VAT, PIT i NIP ze wszystkimi załącznikami. WAPRO Kaper obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej.

Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl

Firma www.signform.pl sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2000 roku i zawiera już ponad 5 000 wzorów dokumentów oraz pism stosowanych w każdej działalności gospodarczej oraz do użytku prywatnego.

WAPRO Kaper START

Obsługa jednego podmiotu, na jednym stanowisku.

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencji przychodów, rozliczanie dochodów z najmu, swobodne definiowanie rejestrów VAT, obsługa rozrachunków, import danych z programów WAPRO Mag i WAPRO Fakturka oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”
 • Rozliczanie podatków: dochodowego, zryczałtowanego, podatku od towarów i usług VAT, wraz z kompletem deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i inne)
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych NIP
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do pięciu pozycji) wraz z automatami umożliwiającymi poprawną realizację amortyzacji, modernizacji, umorzeń, środków trwałych dotowanych
 • Prowadzenie rozliczeń jednego samochodu osobowego
 • Emisja dokumentów księgowych: dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych, wpłat gotówkowych itd.
 • Prowadzenie szeregu własnych kartotek, m.in. własnych klasyfikacji dokumentów

WAPRO Kaper BIZNES

 • Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 oddziałów
 • Obsługa deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej (e-deklaracje)
 • Obsługa dowolnej ilości środków trwałych
 • Rozliczanie dowolnej ilości samochodów
 • Obsługa wynagrodzeń
 • Umowy zlecenia i o dzieło
 • Przelewy wynagrodzeń
 • Rozliczenie podatku dochodowego pracowników, w szczególności deklaracje PIT-11 i PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, również w wersji elektronicznej

WAPRO Kaper BIURO

 • Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów.
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Eksport wydruków do formatu .pdf
 • Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do poszczególnych funkcji programu
 • Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych działań
 • Możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach
 • Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie e-deklaracjami

Korzyści z użytkowania programu WAPRO Kaper:

 • Prosta instalacja przy bardzo bogatej funkcjonalności
 • Szeroka gama formularzy podatkowych
 • Bieżąca zgodność z obowiązującymi przepisami
 • Dedykowany wariant dla biur rachunkowych

Księga podatkowa WAPRO Kaper – porównanie wariantów

Opis różnic BIURO BIZNES START
Ilość rozliczanych oddziałów firmy bez ograniczeń 3 1
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie środków trwałych 5 środków
Rozliczanie prywatnych samochodów 1 samochód
Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
Dowolna konfiguracja uprawnień użytkowników
Automatyzacja pracy      
Moduł e-Deklaracji
Automatyczna korekta kosztów podatkowych zg. z art. 24d ust. o pdof.
Automatyczna korekta podatku VAT zgodnie z art. 89a ustawy o VAT
Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z GUS
Automatyczna weryfikacja NIP UE kontrahentów (system VIES)
Moduł e-Poczty
Powiadomienia e-mail oraz SMS udziałowców firmy
Deklaracje wysyłane elektronicznie      
PIT-11, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R
VAT-7, VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-Z
Współpraca z innymi programami WAPRO      
Współpraca z systemami fakturowania i sprzedażowo magazynowymi WAPRO Fakturka
WAPRO Mag
WAPRO Fakturka
WAPRO Mag
WAPRO Fakturka
WAPRO Mag
Współpraca z systemem WAPRO Analizy
Usługi Platformy dla Biur Rachunkowych*
Biuro Rachunkowe Online - usługa transferu dokumentów wraz z załącznikami z systemów zarządzania sprzedażą WAPRO bezpośrednio do bazy danych programu WAPRO Kaper w biurze rachunkowym.
Biuro Rachunkowe Online - Portal klienta - usługa umożliwiająca klientom biur rachunkowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej podgląd podstawowych wskaźników i danych finansowych oraz innych informacji zarejestrowanych w programie WAPRO Kaper w biurze.

* Dostępne wyłącznie dla biur uczestniczących w Programie Partnerskim dla biur Rachunkowych WAPRO