WAPRO Gang - Kadry i Płace

WAPRO Gang to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych. WAPRO Gang jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

cena netto od 990   cena brutto od 1212,70     30%  Rabatu dla nowo powstałych firm

WAPRO Gang jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy.

Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

Program WAPRO Gang zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto WAPRO Gang umożliwia współpracę z programem Płatnik, elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO

WAPRO Gang jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym WAPRO Fakir. Program współpracuje również z księgą przychodów i rozchodów WAPRO Kaper i systemem obsługi sprzedaży i magazynów WAPRO Mag w zakresie wymiany danych firmy, pracowników i adresów.

WAPRO Gang dostępny jest w trzech wariantach: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ skalowalnych w zależności od wielkości firmy i jej potrzeb.

Zarys funkcjonalności programu: 

 • Obsługa do 3 oddziałów (wariant BIZNES) lub dowolnej ilości firm (wariant BIURO, PRESTIŻ)
 • Wystawianie wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarki kadrowo-płacowej, a w szczególności:
  – umowy o pracę, przeszeregowania
  – zaświadczenia, świadectwa pracy
  – miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
  – zbiorcze i indywidualne listy płac
  – deklaracje PIT (4R, 11, 40, 8AR)
  – kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe
  – deklaracje DEK-I/II
  – meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
  – drukowanie przelewów wynagrodzeń
     ... i wiele innych
 • Obsługa umów cywilno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych
 • Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie
 • Zasiłki rodzinne (dodatki do zasiłków)
 • Współpraca z programem Płatnik
 • Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Eksport danych do programu PFRON – SOD
 • Współpraca z systemami Homebanking
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów – w tym generator oparty o warstwę graficzną w formacie WORD)
 • Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu
 • Pełna dowolność konstruowania algorytmów
 • Możliwość definiowanie i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie
 • Raporty graficzne w formacie WORD
 • Tworzenie raportów w formacie WORD – dotyczy wersji PRESTIŻ
 • Archiwum dokumentów zewnętrznych (scany, .doc, .xls, .pdf)
 • Rozszerzone, konfigurowalne logi systemowe – dotyczy wersji PRESTIŻ

  Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl.

Firma www.signform.pl sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2000 roku i zawiera już ponad 5 000 wzorów dokumentów oraz pism stosowanych w każdej działalności gospodarczej oraz do użytku prywatnego.

Korzyści z użytkowania programu WAPRO Gang:

 • Prosta instalacja przy bardzo bogatej funkcjonalności
 • Szeroka gama raportów
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • Liczne kreatory umożliwiające łatwe tworzenie własnych zestawień, schematów księgowań, składników płacowych czy raportów

Kadry i płace WAPRO Gang - różnice między wariantami

Lp OPIS RÓŻNIC PRESTIŻ BIURO BIZNES
1. Obsługa firm nieograniczona nieograniczona do 3 oddziałów
2. Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych
 


3. Mechanizm rejestracji operacji użytkowników


 

 
4. Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji


 

 
5. Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących)
 
6. Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak "xls", "doc", "pdf", "jpg", "bmp" i innych (e-archiwum)
 

 

 
Współpraca z systemem WAPRO Analizy
7. Wykaz umów o pracę w okresach
8. Wykaz umów zlecenia
9. Wykaz umów o dzieło
10. Analiza rozpoczętych angaży w okresach