eCennik edytor cenników dla WAPRO Mag

eCennik to aplikacja współpracująca z programem WAPRO Mag. Program umożliwia szybką zmianę konkretnych cen sprzedaży towarów w wybranym magazynie lub grupowo we wszystkich magazynach. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazą danych każda zmieniona cena ma odzwierciedlenie w WAPRO Mag w trybie rzeczywistym. Program odpisuje tez historię zmian cen, oraz daje graficzną informację o cenach , które były zmienione w zadanym okresie czasu.

Funkcje programu

  • zmiana konkretnej lub wszystkich cen
  • zmiana ceny na wybranym magazynie
  • grupowa zmiana cen na wszystkich magazynach wg. magazynu wzorcowego
  • możliwość filtrowania po intuicji , nazwie, stanie >= zero
  • filtr i ograniczenie widoku na wybraną nazwę artykułu
  • informacja graficzna o cenach, które były zmienione w określonym okresie czasu (podświetlenie innym kolorem)
  • odpis do kartoteki informacji o dacie i godzinie ostatniej zmiany ceny oraz kto ją zmienił