Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ELMARK Marek Łotko, ul.Warszawska 72 lok.012, 15-078 Białystok.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • a. Realizacja umów łączących Państwa z ELMARK Marek Łotko oraz świadczenie oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
  • b. Realizacji obowiązków ELMARK Marek Łotko przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, ewidencji kas fiskalnych oraz dla celów archiwizacyjnych;
  • c. Ochrony praw ELMARK Marek Łotko zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
  • a. Imię (imiona) i nazwisko;
  • b. Dane kontaktowe – adres, adres e-mail, numer telefonu itp;
  • c. Dane firmy – NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;
 4. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa i ELMARK Marek Łotko oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
 8. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
 9. W przypadku chęci skorzystania z praw wymienionych w punkcie 4, bądź jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie maili na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..